10.11. neděle Procházka karlštejskými lesy a návštěva lomu Amerika - exkurze do štol

17.11.2019 20:56

Již dlouho jsme měli v úmyslu navštívit tajemné štoly na Velké a Malé Americe, slavném českém vápencovém lomu, kde se podle pověsti skrýval Hans Hagen, strašidelná postava z podzemí. Podařilo se nám to v této neděli. Vláčkem jsme dojeli do Srbska, pěšky přes Kubrichtovu boudu vystoupali k Malé Americe, pak strávili 2 hodiny exkurzí v podzemních štolách a pro návrat zvolili cestu kolem dubu sedmi bratří do Karlštejna, odkud nás vláček opět dovezl do Prahy. Počasí nám přálo a tak nás vyrazilo hodně a přidali se i někteří rodiče.