19.8.-18.8. TVD 2019

17.02.2019 12:30

TVD znamená Tábor Velkých Dětí - tato akce je určena pro předem přihlášené účastníky ve věku od 15 do 26+ let. Akce probíhá na naší táborové základně v Paběnicích a jejím blízkém okolí. Program je připraven jako adrenalínový i prožitkový a je plně cílen na tuto věkovou skupinu. Zájemci neváhejte s přihlášením - počet účastníků je omezen na max 24 osob. Přihlášky na vyžádání u Charlieho.