Toulavý autobus

13.08.2018 22:32

Tato akce byla určena pro starší 10 let, protože jsme vyrazili na vodu a to ne ledajakou - na slovenské a polské řeky, tentokrát velkým autobusem, který za sebou vezl naše lodě. Jako první jsme zvolili "rozjezdovku" Oravu, kde jsme sjeli tři úseky, bohužel za dost chladného počasí. Zato prohlídka Oravského hradu nám mnohé vynahradila. Z Oravy jsme přejeli do Tater, kde jsme zdolali horský štít Rysy (2499 m). Pak jsme se vrátili na řeky a potěšil nás nejprve Poprad, který měl dost vody a krásné peřeje. Další řeka Dunajec se nám vlichotila krásnou krajinou a zajímavými úseky. Při přespání v polském Kroscienku jsme se učili polštinu při zajímavých hrách s domorodci, mimochodem velmi vstřícnými a milými. Jako poslední jsme zvolili horní tok Hronu, což byla řeka spíše odpočinková. Při návratu se nám do Prahy moc něchtělo, jen vidina blízkého setkání na táboře nás uklidňovala.