Krakeni

O nás

03.10.2010 19:57

Jsme 73. pionýrská skupina Vodovod, Limuzská 15/1813, Praha 10, 100 00

 

Dětský oddíl Krakeni se po mnoho let pravidelně schází každé pondělí od 16:16 do 18:00 hod v klubovně v Limuzské 15, Praha 10.
V oddíle jsou děti od 6 do cca 15 let, jsou rozdělené podle věku do dvou kluboven - mladší od 1.třídy do cca 11 let, starší do 15 let. 

Kromě pravidelných schůzek pořádáme víkendové oddílové výpravy prázdninové akce:
   - Podzimní prázdniny tradičně trávíme na kolech
   - O povánočních prázdninách lyžujeme na týdenním pobytu.
   - Velikonoce patří většinou cykloakci.

   - Na jaře pořádáme 2 odpolední zábavné akce pro děti z okolí klubovny - Kolohrátky v dubnu a Den dětí okolo prvního června.
   - O letních prázdninách naše činnost vrcholí 16ti denním letním stanovým táborem na louce u prostřed lesů nedaleko Čáslavi.
   - Pro starší členy oddílu každoročně připravujeme letní 10ti denní putování po řekách a pobytový týden zvaný Tábor velkých dětí. 
   - Pro starší členy oddílu a další přátele  pořádáme každoročně velkou víkendovou akci nazvanou "Cesta někam".