PROBĚHLO

17.10.2021 Se Šárkou Divokou Šárkou

17.10.2021 21:13

Nedělní jednodenka se také vydařila. Údolím, kam nezavítáváme často, nás provázela Šárka, maminka dvou našich členů oddílu a tak jsme putovali Šárkou se Šárkou. A bylo to opět super. Mezi různými hrami zaujalo vytváření paletky z podzimních barev přírodních materiálů, různé schovky, oblíbení rybáři a pod. Naše zásoby jídla byly doplněny zmrzlinou v restauračce, opečením buřtíků, párků, maršmelounů, lipových kroužků či gumových medvídků na veřejném ohništi (mnoho jich skončilo v plamenech) a ještě jednou závěrečnou zmrzlinkou u klubovny. U konečné stanice tramvaje jsme trochu šokovali spolucestující zatančením mazurky. I když se sluníčko většinou schvávalo za mraky, náladu nám nezkazilo. 

16.10.2021 Vršovický Koláč

17.10.2021 21:07

Každoročně Krakeni připravují řadu soutěží na tuto akci, kterou pořádá Pionýrské centrum Prahy 10 pro veřejnost. Latos jsme se rozhodli pro motivaci známými postavičkami Asterixe, Obelixe, Idefixe a dalších. Překvapila nás hojná účast - návštěva byla dosud nejhojnější a vydali jsme skoro 600 soutěžních karet. Každé dítě si odneslo nejméně 4 ceny z našeho stánku a navíc postoupilo do slosování o veliký vršovický koláč, které se konalo u pódia 5x denně. Děkujeme všem starším Krakenům za skvělé zvládnutí pořadatelství, obsluhu stanovišť, všem pomáhajícím vedoucím a instruktorům, Tondovi Ungerovi a jeho skupině za zapůjčení kostýmů a výbornou spolupráci a těšíme se zas na příští ročník. 

1.-3.10.2021 Expedice Adam 84

17.10.2021 21:05

Velká víkendová hra, motivovaná seriálem Návštěvníci, probíhala u Máchova jezera. Zúčastnili se jí starší Krakeni, instruktoři a vedoucí. Je to pravidelná akce - soutěž pětičlenných týmů na různá témata. V pátek večer proběhlo představení týmů, večerní hra na břehu i ve vlnách Máchova jezera, v sobotu velké putování po stanovištích v okolí. Večer byl věnován volné zábavě a nedělní dopoledne dalším soutěžním hrátkám. Po obědě proběhlo vyhodnocení a rozdání cen a pak účastníky čekala cesta domů a pořadatele velké uklízení po akci. 

29.9. Krakeni pomáhají - Český den proti rakovině

29.09.2021 20:08

V tuto středu celá Praha rozkvetla žlutými kytičkami a také náš oddíl přispěl svou účastí na této pěkné akci. Starší Krakeni opět jako každoročně prodávali žluté kytičky a pomáhali tak dobré věci. Liga proti rakovině výtěžek akce věnuje na prevenci a zlepšení léčby této zákeřné nemoci, kterou mnozí z nás jistě poznali. Pracujeme zdarma na užitečné akci a jsme rádi, že každý rok můžeme přispět svou drobnou pomocí. 

24.-27.9. Výprava na Perníkajdu a 28.9. Pražské jezy

29.09.2021 19:58

Mimořádně pěkné počasí nám pomohlo prožít krásné podzimní dny jak na Perníkajdě tak při splutí Vltavy v Praze. Na Perníkajdě už máme díky pilným pomocníkům a technickým mistrům nová krbová kamna a prodloužený komín, na střeše je opět červený kohout a chaloupka je po poškození pádem stromu jako nová. Děkujeme zejména Mífovi, Péťovi a řadě dalšíc h pomocníků za zvelebení. Téměř 30 Krakenů si ale také na Perníkajdě a v okolí užilo her a hříček, např. lesního golfu, běhacího scrabble, lovu brouků, procházky k nedalekým rybníkům a zejména krásných teplých večerů při ohýnku.  V pondělí se většina přesunula do loděnice, kde jsme opět přespali a pak vyrazili brázdit Vltavu na jedinečné akci, kdy se pouští 3 pražské jezy a je možno proplout centrem Prahy na lodích, raftech, kanoích či paddleboardech. I nám se zadařilo a po přistání na Štvanici jsme ještě uklidili lodě a jiné věci do loděnice. Bylo to opravdu skvělé!

11.9. Jednodenní podzimní výprava Prokopské údolí

15.09.2021 11:28

Na první výpravě v tomto školním roce jsme vyrazili do Prokopského údolí. Nenechali jsme odradit předpovědí počasí, přestáli krátký deštík a byli odměněni krásnými úlovky otisků pravěkých trilobitů a jiných živočichů z dávných věků. Nechybělo opékání buřtíků, průzkum štoly a mnohé hry v krásném přírodním prostředí. 

Toulavý vodácký autobus po řekách a horách Moravy 1.7.-10.7.2021

16.07.2021 09:38

Velké vodácké dobrodružství jsme tentokrát prožili na moravských řekách. Zvládli jsme prozkoumat Jihlavu, Dyji, Bečvu a na závěr lehce povodňovou Moravu. Dokonce jsme se dokázali vyšplhat v rámci horského výletu i na Praděd. Počasí nám přálo, na Moravě bylo výrazně tepleji než v Čechách, takže bylo příjemně. 

Pohodu nám nezkazila ani jedna noční bouřka, před kterou jsme utekli do busu. Absolvovali jsme mnoho her, zahráli si i Krakenbal a na závěr nás čekal Paridův soud. Během akce jsme sbírali "šmorůvky" a na závěr dostali pěkné diplomy s umístěním v celotáborovce. A už se těšíme na tábor do Paběnic. 

26.6.2021 Rodinková voda

29.06.2021 15:06

Opět jsme zavítali na Berounku, tentokrát s rodinkami. Přivítala nás bystrá voda, kterou posílily nedávné bouřky a tak jsme pluli svižně a v pohodě. Vypluli jsme tentokrát z tábořiště Kobylka a dorazili do Tříman. Navštívili jsme po cestě hrad Krašov, někteří si nedobrovolně zaplavali na jezu, kde číhala záludná vlna. Počasí nám přálo a tak 55 účastníků bylo velmi spokojeno. 

18.-20.6. Závěrečná výprava Perníkajda

29.06.2021 15:03

Čekala nás krásná hra "Strojem času", kterou jsme se dostali až do středověku. V této době totiž proběhne náš letní tábor. Celodenní hru zakončila hostina a večerní oheň. Pobyt na naší milé základně jsme si opět moc užili. 

22.5.2021 jednodenní splutí BEROUNKY

27.05.2021 23:40

Konečně můžeme krom oddílových schůzek venku u klubovny i na jednodenní výpravu. A tak jsme vyrazili na vodu. Zúčastnilo se 33 Krakenů - starších i mladších - a moc jsme si to všichni užili. Zvolili jsme úsek ze Skryjí do Roztok u Křivoklátu, pluli jsme na otevřených kánoích. Berounka měla tentokrát vyšší stav vody (po několikadenních deštích) a tak se plulo překrásně.  Po cestě jsme dobyli hrad Týřov, získali zmrzlinu u Rozvědčíka a také navšívili muzeum Oty Pavla v jeho rodné Rybárně. Tak zase brzy na další výpravě za poznáním  ahoj...

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>